Solveig Ovanger. Black Box 5.10. – 4.11.2012

av Torill Østby Haaland, kunsthistoriker og utstillingsleder. Tekst til Galleriårbok 2012, Nordnorsk Kunstnersenter.

 

I arbeidene til Solveig Ovanger er det selve materialet som er utgangspunkt og inspirasjon for eksperimentering. Til utstillingen har hun benyttet seg av fiskeskinn; et tilsynelatende skjørt materiale, som er usedvanlig sterkt hvis man behandler det på den rette måten. Ovanger bereder skinnet med en tradisjonsrik og tidkrevende teknikk som hun har lært av det såkalte «fiskeskinnsfolket» fra Sibir. Fiskeskinnet har tradisjonelt blitt brukt til klær, vesker og andre bruksting. Ovanger har imidlertid forlatt fokuset på bruksverdi, og heller konsentrert seg om skinnets visuelle og assosiative egenskaper. I hovedverket Hemisfære spilles det videre på det grafiske mønsteret som allerede finnes i fiskeskinnet. Formen er basert på den matematiske Fibonacci-spiralen, som representerer en universell geometri som går igjen mange steder i naturen.

 

 

<Tilbake